3.png

ADHD dospelých

Attention Deficit Hyperactive Disorder

Porucha pozornosti s hyperaktivitou /ADHD/  

Neudržíte si zamestnanie, zlyhávate v partnerských vzťahoch, robíte unáhlené rozhodnutia a činy, ktoré potom ľutujete? Nemusíte sa za to obviňovať, možno máte diagnózu  ADHD / porucha pozornosti s hyperaktivitou/. 

Je to pomerne nová diagnóza a pôvodne sa predpokladalo, že je chorobou detského veku, nakoľko príznaky sa zvyčajne objavujú už vo veku okolo 7 rokov. Výskumy  potvrdili  anatomické i funkčné zmeny mozgu  u detí s ADHD a teda porucha má neurobiologický základ –ide o odlišný vývoj niektorých oblastí mozgu, hlavne  oblastí kontrolujúcich pozornosť a riadenie.

 Pre diagnózu ADHD je teda typický začiatok v detstve / do 12 rokov/ . V dospelosti sa síce u niektorých príznaky strácajú, ale u 20-60% ľudí príznaky pretrvávajú do dospelosti, len sa mení ich zastúpenie a prejavy. Zistilo sa, že u ľudí, ktorým poruchu diagnostikovali až v dospelosti, táto existovala už v detstve, len sa jej nevenovala pozornosť. Niektorí odborníci sprvu diagnózu ADHD odmietali a tvrdili, že je to len  „nálepka“, ospravedlňujúca  nevychovanosť či lenivosť dieťaťa. Diagnózu potom potvrdili až v dospelom veku , kedy psychické problémy  a poruchy správania  spôsobovali sociálne a pracovné zlyhávanie jedinca

Výskyt:

Porucha sa vyskytuje asi u 1-8% dospelých, postihuje rovnako ženy i mužov , zaujímavé je, že v detstve sa porucha diagnostikuje 3-5 krát častejšie u chlapcov, pretože u nich sú poruchy správania nápadnejšie ako u dievčat. U 60% pacientov  s touto diagnózou sa vyskytujú aj príznaky iných psychických porúch, pre ktoré sa vlastne dostávajú do starostlivosti psychiatra / úzkostné poruchy, depresie, bipolárna porucha, závislosti, poruchy osobnosti/ a diagnóza ADHD sa stanoví až dodatočne.

   

Príčina:

Nie je známa, ide o neurovývojovú poruchu -  zistil sa pri nej  menší celkový objem mozgu  a menšia hrúbka niektorých oblastí mozgovej  kôry, oneskorené dozrievanie niektorých oblastí a nerovnováha biochemických prenášačov signálov v mozgu. Dokázaný je podiel dedičnosti /30-40%/, predpokladá sa aj vplyv prostredia/ alkohol , drogy a nikotín v tehotenstve,  stres počas tehotenstva, predčasný a komplikovaný pôrod, včasné odlúčenie od matky, psychické týranie, prostredie s prítomnosťou olova.../  Tvrdenie, že požívanie sladkostí ovplyvňuje ADHD nie je seriózne podložené ,  rovnako ako mýty, že ochorenie  je spôsobené nedostatkom disciplíny, nadmerným sledovaním televízie .

Príznaky:

Pri ADHD sú postihnuté  tri kľúčové oblasti:

pozornosť – u pacientov je nápadná neschopnosť koncentrácie na jednu úlohu, rozptyľovanie pozornosti, roztržitosť / má rozrobených a nedokončených niekoľko činností/, pocity nudy, potreba neustále nových impulzov

aktivita – sú stále v pohybe, neposední, akoby „poháňaní motorom“, pociťujú neustále vnútorné napätie

impulzívnosť – prejavuje sa ako skákanie do reči, nevhodné a nepremyslené poznámky  a správanie, nedomyslenie dôsledkov svojho konania, netrpezlivosť pri čakaní

Podľa zastúpenia týchto kľúčových oblastí problémov u pacienta sa rozoznávajú tri typy ochorenia:

-Hyperaktívne impulzívny typ- kde sa prejavuje najmä hyperaktivita a impulzivita

-Nepozorný, roztržitý typ – v popredí je najmä porucha pozornosti a nesústredenosť

-Kombinovaný typ

Väčšina ľudí s ADHD v dospelosti si neuvedomuje, že mnoho problémov, s ktorými v živote zápasia, im spôsobuje ADHD. 75% ľudí s ADHD má neukončené vzdelanie, často odchádzajú zo školy predčasne, čo potom negatívne ovplyvňuje  možnosti ich uplatnenia, robia prácu, ktorá ich nebaví a nezodpovedá ich predstavám. Majú problémy so spolupracovníkmi pre svoje neskoré príchody, vymeškávanie, chybovosť a neschopnosť dokončiť prácu v termíne .

Často bývajú účastníkmi dopravných nehôd, lebo sa nedokážu sústrediť, porušujú pravidlá premávky, reagujú prchko na ostatných vodičov, jazdia prirýchlo. Pre neviazané správanie – zneužívanie alkoholu, drog, striedanie sexuálnych partnerov, gambling – majú často do činenia s priestupkovou políciou, sú častejšie trestaní. Nedodržiavajú spoločenské pravidlá a pre túto „sociálnu slepotu“ sa často dostávajú do izolácie.

                                                                                                                                            

Diagnóza:

Nie je jednoduchá. Neexistuje jednoznačný laboratórny test na stanovenie diagnózy ADHD. Psychiater pri určovaní diagnózy vychádza zo starostlivej anamnézy získanej  nielen od pacienta ale aj od  príbuzných, ktorí objektívnejšie vnímajú jeho „zlyhávania“, sústreďuje sa najmä na odchýlky správania v detstve /začiatok príznakov pred 12. rokom života, trvanie najmenej 6 mesiacov/,  následne realizuje neuropsychologické testy  merajúce pozornosť a schopnosť riešiť problémy. Potrebné je aj dôkladné telesné vyšetrenie na vylúčenie iných možných príčin príznakov napodobujúcich ADHD.

Varovné príznaky v anamnéze poukazujúce na možné ADHD:

-neschopnosť organizovať prácu, oneskorovanie pri terminovaných úlohách

-bezohľadné jazdy autom

-roztržitosť,  nesústredenosť, nepozornosť, neschopnosť počúvať iných

- stále napätie, nervozita, neschopnosť sa uvoľniť

-chronicky neskoré príchody

-impulzívne výbuchy hnevu

-neschopnosť stanoviť si priority v živote

-manželské problémy v dôsledku porúch sústredenia a pozornosti

Diferenciálna diagnostika – podobné poruchy, ktoré je treba odlíšiť:

Depresia, zvýšená činnosť štítnej žľazy, úzkostná porucha,  porucha učenia v detstve ,tikové poruchy...a celý rad ďalších

Liečba:

Medikamenty:

- psychostimulanciá, ktoré pri ADHD pôsobia paradoxne skľudňujúco /  - metylfenidát /Concerta/ -  v SR schválený len na liečbu u detí a adolescentov

- nestimulujúce lieky - atomoxetín- /Strattera/- majú nízky návykový potenciál a ovplyvňujú najmä  prejavy impulzivity

- antidepresíva na stabilizáciu nálady najmä bupropion  - /Wellbutrin/, tricyklické antidepresíva

                             

Psychoterapia – kognitívne behaviorálna terapia /CBT/ - zameraná na obnovenie organizovanosti činnosti, zlepšenie vzťahov a sociálnych zručností

Psychoedukácia

Iné, menej známe psychologické postupy / koučovanie, neurofeedback,/ - ich prínos zatiaľ nie je jednoznačne dokázaný                            

                             

Tu je malý  test, ktorý  vás zorientuje v problematike ADHD

Skontrolujte nasledujúce výroky, a vyznačte tie, ktoré sa vás týkajú:

1. Mám ťažkosti s organizáciou činností.

2. Po zadaní úlohy obyčajne odkladám jej uskutočnenie.

3. Pracujem na mnohých projektoch, ale väčšinu z nich nedokončím.

4. Mám sklon robiť prenáhlené rozhodnutia a konať impulzívne - napríklad míňať peniaze, nadväzovať náhodné  sexuálne známosti, zapájať sa do stále nových aktivít a meniť plány.

5. Nudím sa veľmi často.

6. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažím , nedosahujem svoje ciele.

7. Často sa rozptyľujem, keď ľudia rozprávajú nesledujem obsah rozhovoru.

8. Som tak sústredený na niektoré veci, ktoré robím, že si nedoprajem prestávku a nedokážem robiť nič iné.

9. Mám tendenciu preháňať veci až do krajnosti- napríklad nutkavé nakupovanie, nadmerné pitie, nadmerná práca a prejedanie.

10. Som rýchlo  frustrovaný a netrpezlivý, keď sa veci vyvíjajú príliš pomaly.

11. Moja sebaúcta  je nižšia ako u ostatných.

12. Potrebujem neustále  stimulácie, napr. akčné filmy a videohry, nové nákupy,  rýchlu jazdu alebo zapojenie sa do extrémnych športov.

13. Mám sklon hovoriť alebo robiť veci bez premýšľania a často ma to dostáva do problémov.

14. Radšej by som veci robil vlastným spôsobom, ako by som sa riadil pravidlami a postupmi iných.

15. Často ťukám  ceruzkou, hojdám nohou alebo robím niečo iné, aby som uvoľnil energiu.

16. Cítim sa zle, keď sa nemôžem zapojiť s blízkymi ľuďmi do projektov alebo vecí, na ktorých mi záleží.

17. Vnímam sa inak ako ma vnímajú ostatní, a keď sa niekto na mňa hnevá za to, že som niečo porušil, často som veľmi prekvapený.

18. Aj keď mám obavy z  nebezpečných vecí, ktoré sa mi pravdepodobne nikdy  nestanú, som  nepozorný a náchylný k nehodám.

19. Aj keď mám veľa obáv, ľudia si myslia, že rád riskujem.

20. Robím veľa chýb z nedbanlivosti.

21. Mám pokrvných  príbuzných , ktorí trpia ADHD, inou neurologickou poruchou alebo zneužívajú návykové látky.

Ak ste na 15 z týchto otázok odpovedali áno, je možnosť že trpíte ADHD. Tento neformálny test  je len orientačný, slúži len ako podnet pre návštevu odborníka-psychiatra.

Každý z nás niekedy zaznamenal u seba niektoré z uvedených príznakov. Kde je teda hranica medzi normou a poruchou?

Pri ADHD príznaky a problémy s nimi spojené začínajú už v detstve, sú prítomné po dlhú dobu / minimálne pol roka/, a hlavne spôsobujú zlyhávanie človeka v pracovnej, sociálnej a partnerskej sfére

Na záver – i keď máte niektoré z vyššie uvedených príznakov, nemusí to byť nevyhnutne ADHD. Možno Ste len prchký, nevychovaný, lenivý  alebo zbrklý...ale na zmenu nevhodných povahových vlastností nie je nikdy neskoro...

A napokon ...ADHD nemusíte vnímať len ako údel, je to zároveň i „dar“ – veď ňou trpeli takí kreatívni ľudia ako Albert Einstein, Thomas Alva Edison, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Alfred Hitchcock...a mnoho iných

  albert-einstein-428957_1280.jpg

A linky na stránky, na ktorých sa dozviete viac o ADHD:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5761907/

https://aadduk.org/living-with-adhd/

https://www.nhs.uk/conditions/attention-deficit-hyperactivity-disorder-adhd/

https://www.health.harvard.edu/newsletter_article/recognizing-and-managing-adhd-in-adults

http://www.psychiatriapreprax.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=7636&magazine_id=2

https://www.solen.cz/artkey/psy-201403-0005_Diagnostika_a_farmakoterapie_ADHD_v_dospelosti.php

http://www.psychiatriapreprax.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=8808&magazine_id=2

https://www.pluska.sk/izdravie/liecba/problemovi-dospeli-bezohladni-nepokojni-zlostni-adhd-nemusi-byt-tragedia.html

Čomu sa venujeme

 • Individuálny pacient

  Poradíme, podporíme a povzbudíme pacientov v liečebnom procese.
 • Besedy so školákmi 

  Realizujeme besedy so školákmi na školách. Besedy sa týkajú destigmatizácie duševných ochorení.
 • Projekty pre duševne chorých

  Pripravujeme pre pacientov v liečebniach projekty pre ich pokojnejšiu rekonvalescenciu.
 • Spolupráca s inými OZ a firmami

  Spolupracujeme s rôznymi občianskymi združeniami a firmami, ktoré majú rovnaký cieľ ako my a tým je destigmatizovať duševné ochorenia a psychiatriu.

Besedy a stretnutia

Dohodnite si besedu s Pinelkami práve teraz! Kontaktujte nás

Duševné ochorenia

 • Bipolárna porucha

  22.3.2020

  Bipolárna afektívna porucha je charakteristická symptómami, ktoré sa objavujú v jasne odlíšených epizódach s medziperiódami nevyhranenej, priemernej nálady. V mnohých prípadoch neexistuje jasný vzorec, kedy alebo ako často sa manické epizódy objavujú alebo kedy alebo ako často sa striedajú s depresívnymi epizódami.

 • Bipolárna porucha I.

  22.3.2020

  Bipolárna porucha, označovaná aj ako manicko-depresívna porucha, manio depresia, je formou psychického ochorenia, pri ktorom dochádza k striedaniu epizód mánie, kedy je človek určité obdobie nezvyčajne nabudený, má veľa energie, a prejavuje sa u neho nezvyčajné správanie narúšajúce jeho bežný život; s epizódami depresie – ktoré sú presným opakom.

 • ADHD dospelých

  22.3.2020

  Je to pomerne nová diagnóza a pôvodne sa predpokladalo, že je chorobou detského veku, nakoľko príznaky sa zvyčajne objavujú už vo veku okolo 7 rokov. Výskumy  potvrdili  anatomické i funkčné zmeny mozgu  u detí s ADHD a teda porucha má neurobiologický základ –ide o odlišný vývoj niektorých oblastí mozgu, hlavne  oblastí kontrolujúcich pozornosť a riadenie.

 • Agorafóbia

  22.3.2020

  Agorafóbia patrí medzi úzkostné poruchy. Jej podstatou je strach zo situácií v ktorých je problematický únik  alebo v ktorých nie je dostupná pomoc v prípade potreby - strach z uviaznutia v pasci, z ktorej niet úniku.

Archív

Povzbudenia Pineliek