3.png

Bipolárna porucha, označovaná aj ako manicko-depresívna porucha, manio depresia, je formou psychického ochorenia, pri ktorom dochádza k striedaniu epizód mánie, kedy je človek určité obdobie nezvyčajne nabudený, má veľa energie, a prejavuje sa u neho nezvyčajné správanie narúšajúce jeho bežný život; s epizódami depresie – ktoré sú presným opakom.

Tieto epizódy sa často striedajú, no pri správnej liečbe veľa ľudí s bipolárnou poruchou osobnosti dokáže viesť normálne životy.

Kto je v ohrození?

Bipolárna porucha osobnosti sa môže prejaviť prakticky u kohokoľvek bez ohľadu na pohlavie či rasu. Prvý krát vypukne okolo 20-teho roku života a úplne sa vyvinie najneskôr do 50teho roku. Najviac ohrozené sú deti, ktorých rodič trpí bipolárnou poruchou. Okrem genetiky svoju úlohu zohráva aj vplyv prostredia, v ktorom človek vyrastá, rôzne psychické stresy ako násilie, nefunkčná rodina, šikana a pod.

Aké sú symptómy?

Počas manickej epizódy sa nabudená nálada môže prejaviť buď ako eufória, alebo ako podráždenosť.

Abnormálne správanie počas manickej fázy zahŕňa:

 • Prelietavé myšlienky;
 • Nepretržité a hlasné rozprávanie;
 • Zvýšená energia, spojená s hyperaktivitou a zníženou potrebou spánku;
 • Prehnaný obraz o sebe;
 • Nadmerné utrácanie peňazí;
 • Nadmerná sexuálna aktivita (hypersexualita);
 • Zneužívanie návykových látok.

Počas manickej epizódy, človek nakupuje nad rámec svojich možností, praktikuje sex s osobami o ktoré by inak nemal záujem, a spriada ohromné a nereálne plány. Pri vážnejších epizódach môže človek dokonca stratiť aj kontakt s realitou, objavujú sa bludy a bizarné správanie.

Pokiaľ je epizóda mánie neliečená môže trvať od niekoľkých dní až po niekoľko mesiacov. Fáza depresie nasleduje hneď po manickej fáze, alebo sa môže objaviť až po niekoľkých týždňoch či mesiacoch.

Príznaky depresívnej epizódy sú podobné príznakom klinickej depresie; objavuje sa smutná nálada, strata radosti a záujmu, žiadna energia a aktivita, výrazné pocity viny (sebaobviňovanie), beznádej, a samovražedné myšlienky. Depresívne príznaky bipolárnej poruchy osobnosti môžu trvať týždne či mesiace, zriedka dlhšie ako jeden rok.

Mnoho ľudí s bipolárnou poruchou osobnosti prežíva dlhšie obdobia bez príznakov medzi jednotlivými epizódami. U menšiny pacientov sa objavujú rýchle striedania jednotlivých fáz, kedy môžu mať viacero manických a depresívnych epizód počas jedného roka.  Taktiež sa objavujú epizódy so zmiešanými symptómami kedy sa depresívne a manické prejavy objavujú  súčasne,  alebo sa môžu počas jedného dňa striedať – človek ide z extrému do extrému.

Aká je liečba?

Manická epizóda vyžaduje liečbu liekmi na upravenie nálady (stabilizátory nálady) a antipsychotiká, vo vážnejších prípadoch je na kontrolu manických príznakov potrebné podávanie sedatív (uvoľňujú  organizmus) a hypnotík (uľahčujú spánok, uvoľňujú).

Na liečbu depresívnej epizódy sa využívajú niektoré antidepresíva, no z nejakého dôvodu, nemajú na pacienta rovnaký účinok ako pri liečbe klinickej depresie. U niektorých pacientov s bipolárnou poruchou môžu dokonca vyvolať, či zhoršiť manickú fázu.

Pri liečbe sa ako účinná okrem liekov potvrdzuje psychoterapia, napríklad kognitívno behaviorálna, ktorá sa zameriava na myslenie a správanie.

Keďže u ľudí s bipolárnou poruchou osobnosti existuje vysoké riziko recidív (znovunavrátenie stavu), zvyčajne sa v rámci prevencie odporúča nepretržité užívanie liekov.

Je možné bipolárnej poruche predísť?

Tak ako pri väčšine psychických ochorení, príčina vzniku bipolárnej poruchy nie je úplne jasná. Predpokladá sa, že riziko jednotlivých epizód sa dá znížiť v prípade, že choroba je už vyvinutá.

Pravidelnými sedeniami s psychológom, či terapeutom je možné odpozorovať spúšťače zlej nálady (ako napríklad neužívanie liekov, nedostatok spánku, užívanie drog, či alkoholu) a tým predísť prípadným hospitalizáciám a dopomôcť k lepšiemu bežnému fungovaniu. Vzniku jednotlivých epizód je možné predísť pravidelným užívaním naordinovaných liekov.

Bipolárna porucha osobnosti je celoživotný stav, bez trvalej liečby a sledovania odborníkmi sa môžu jednotlivé epizódy vymknúť kontrole, čo môže viesť až k ohrozeniu života pacienta. Nepodceňujte tento stav. Pri akomkoľvek podozrení sa obráťte na odborníka.  

Popis vlastných pocitov počas jednotlivých fáz mladou 25 ročnou ženou, u ktorej bola diagnostikovaná bipolárna porucha:

„V mánii mám neuveriteľne super náladu, eufóriu zo života, cítim sa ako bohyňa, mám veľa energie až moc, rozdávam ju ľuďom. Je mi vtedy skvelo, rozdala by som sa. Každému chcem pomôcť. Vôbec sa mi nechce spať, a často striedam partnerov. Som taká až moc otvorená pre všetko. Som kreatívna, mozog mi pracuje na 120%. A na druhú stranu v depresii som úplne vypnutá, bez energie na čokoľvek. Veľa premýšľam o tom, čo sa všetko pokazilo, čo som mohla urobiť inak. Mozog mi poriadne nefunguje, neviem komunikovať, nerada som v spoločnosti iných ľudí, nič sa mi nechce, ani vstať s postele.“

Zdroj príspevku: https://psychozdravie.sk/bipolarna-porucha-osobnosti/

Čomu sa venujeme

 • Individuálny pacient

  Poradíme, podporíme a povzbudíme pacientov v liečebnom procese.
 • Besedy so školákmi 

  Realizujeme besedy so školákmi na školách. Besedy sa týkajú destigmatizácie duševných ochorení.
 • Projekty pre duševne chorých

  Pripravujeme pre pacientov v liečebniach projekty pre ich pokojnejšiu rekonvalescenciu.
 • Spolupráca s inými OZ a firmami

  Spolupracujeme s rôznymi občianskymi združeniami a firmami, ktoré majú rovnaký cieľ ako my a tým je destigmatizovať duševné ochorenia a psychiatriu.

Besedy a stretnutia

Dohodnite si besedu s Pinelkami práve teraz! Kontaktujte nás

Duševné ochorenia

 • Bipolárna porucha

  22.3.2020

  Bipolárna afektívna porucha je charakteristická symptómami, ktoré sa objavujú v jasne odlíšených epizódach s medziperiódami nevyhranenej, priemernej nálady. V mnohých prípadoch neexistuje jasný vzorec, kedy alebo ako často sa manické epizódy objavujú alebo kedy alebo ako často sa striedajú s depresívnymi epizódami.

 • Bipolárna porucha I.

  22.3.2020

  Bipolárna porucha, označovaná aj ako manicko-depresívna porucha, manio depresia, je formou psychického ochorenia, pri ktorom dochádza k striedaniu epizód mánie, kedy je človek určité obdobie nezvyčajne nabudený, má veľa energie, a prejavuje sa u neho nezvyčajné správanie narúšajúce jeho bežný život; s epizódami depresie – ktoré sú presným opakom.

 • ADHD dospelých

  22.3.2020

  Je to pomerne nová diagnóza a pôvodne sa predpokladalo, že je chorobou detského veku, nakoľko príznaky sa zvyčajne objavujú už vo veku okolo 7 rokov. Výskumy  potvrdili  anatomické i funkčné zmeny mozgu  u detí s ADHD a teda porucha má neurobiologický základ –ide o odlišný vývoj niektorých oblastí mozgu, hlavne  oblastí kontrolujúcich pozornosť a riadenie.

 • Agorafóbia

  22.3.2020

  Agorafóbia patrí medzi úzkostné poruchy. Jej podstatou je strach zo situácií v ktorých je problematický únik  alebo v ktorých nie je dostupná pomoc v prípade potreby - strach z uviaznutia v pasci, z ktorej niet úniku.

Archív

Povzbudenia Pineliek