3.png

office-4906312_1920.jpg

Za každý článok, za každý rozhovor, za každé nahrávanie sme vďačné. Veľké poďakovanie patrí tým, ktorí sa zaujímajú nielen o nás ako o združenie, ale hlavne cítia dôležitosť duševného zdravia a destigmatizácie duševných ochorení. 

Napísali o nás:

ALEXANDRA GOĽOVÁ A KAROLÍNA ŠUJANSKÁ

Ako to vyzerá na hospitalizácii v psychiatrickej nemocnici? Rozhovor so zakladateľkou OZ Pinelky

Stigmatizácia duševných ochorení

Rozhovor pre stránku Interez:

Renate nedobrovoľná hospitalizácia na psychiatrii zachránila život

Skvelý článok nielen o nás

nechceli-sa-hanbit-ani-strachovat-o-psychiatrickych-diagnozach-vravia-otvorene

Článok spoločnosti Medihum:

https://medihum.sk/magazin/rozhovory/rozhovor-oz-pinelky

Nahrali s nami:

NAMOJDUŠU - Kristínka Kaňuchová

Aj po liečbe na psychiatrii sa dá žiť normálny život

Psychiatria nine je na hlavu - Radka Blanc

O Pinelkách pre Psychiatria nie je na hlavu

Zdravá duša

Spotify

Apple podcast

Google podcast

Čomu sa venujeme

 • Individuálny pacient

  Poradíme, podporíme a povzbudíme pacientov v liečebnom procese.
 • Besedy so školákmi 

  Realizujeme besedy so školákmi na školách. Besedy sa týkajú destigmatizácie duševných ochorení.
 • Projekty pre duševne chorých

  Pripravujeme pre pacientov v liečebniach projekty pre ich pokojnejšiu rekonvalescenciu.
 • Spolupráca s inými OZ a firmami

  Spolupracujeme s rôznymi občianskymi združeniami a firmami, ktoré majú rovnaký cieľ ako my a tým je destigmatizovať duševné ochorenia a psychiatriu.

Besedy a stretnutia

Dohodnite si besedu s Pinelkami práve teraz! Kontaktujte nás

Duševné ochorenia

 • Bipolárna porucha

  22.3.2020

  Bipolárna afektívna porucha je charakteristická symptómami, ktoré sa objavujú v jasne odlíšených epizódach s medziperiódami nevyhranenej, priemernej nálady. V mnohých prípadoch neexistuje jasný vzorec, kedy alebo ako často sa manické epizódy objavujú alebo kedy alebo ako často sa striedajú s depresívnymi epizódami.

 • Bipolárna porucha I.

  22.3.2020

  Bipolárna porucha, označovaná aj ako manicko-depresívna porucha, manio depresia, je formou psychického ochorenia, pri ktorom dochádza k striedaniu epizód mánie, kedy je človek určité obdobie nezvyčajne nabudený, má veľa energie, a prejavuje sa u neho nezvyčajné správanie narúšajúce jeho bežný život; s epizódami depresie – ktoré sú presným opakom.

 • ADHD dospelých

  22.3.2020

  Je to pomerne nová diagnóza a pôvodne sa predpokladalo, že je chorobou detského veku, nakoľko príznaky sa zvyčajne objavujú už vo veku okolo 7 rokov. Výskumy  potvrdili  anatomické i funkčné zmeny mozgu  u detí s ADHD a teda porucha má neurobiologický základ –ide o odlišný vývoj niektorých oblastí mozgu, hlavne  oblastí kontrolujúcich pozornosť a riadenie.

 • Agorafóbia

  22.3.2020

  Agorafóbia patrí medzi úzkostné poruchy. Jej podstatou je strach zo situácií v ktorých je problematický únik  alebo v ktorých nie je dostupná pomoc v prípade potreby - strach z uviaznutia v pasci, z ktorej niet úniku.

Archív

Povzbudenia Pineliek