OK

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie

3.png

Psychóza aj neuróza majú spoločného menovateľa, ide o psychické ochorenie, ktoré ovplyvňuje pacientovo správanie, prežívanie a vnímanie. Človek s neurózou má strach, že sa zblázni, že zomrie, alebo že sa stane niečo strašné. Má pocit, že je chorý. No človek s psychózou podobné myšlienky nemá – nevie o tom že je chorý.

Neuróza (psychoneuróza) je psychickým ochorením, ktoré sa vyznačuje vnútornou nerovnováhou, akýmsi vnútorným bojom, z čoho vznikajú rôzne fyzické, či duševné poruchy. Klinicky, neurózy predstavujú telesnú poruchu bez akejkoľvek štrukturálnej, alebo organickej poruchy –  to znamená, že pacient pociťuje napríklad bolesť, ale reálne mu nič nie je. Preto nie je účinná liečba liekmi, pretože tie liečia iba symptóm, ale nie príčinu.

Medzi neurózy radíme rôzne afektívne poruchy, ako depresia, mánia, bipolárna porucha, ďalej úzkostné poruchy či obsedantné (nutkavé) myšlienky, ako napríklad  neustále upratovanie, umývanie.

Na rozdiel od psychóz, neurózy predstavujú miernejšie odchýlky v správaní či v motorike, no takisto pre daného jedinca sťažujú každodenný život. Zatiaľ čo neuróza predstavuje mierne psychické ochorenie, psychóza sa spája s takzvaným šialenstvom, kedy býva ovplyvnená pacientova schopnosť racionálne uvažovať.

Psychózy, sú výraznými poruchami osobnosti, ktoré sa vyznačujú vážnymi emočnými a mentálnymi narušeniami, ktoré spôsobujú, že jedinec nie je schopný samostatne fungovať, a nedokáže sa prispôsobiť spoločnosti. Jeho vnímanie reality je skreslené, a nie je schopný adekvátne reagovať a správať sa. Medzi psychózy patria rôzne duševné ochorenia ako schizofrénia, poruchy s bludmi, hypochondria a iné poruchy.

Vo všeobecnosti, rozdiel medzi psychózou a neurózou je v symptomatike (príznaky), psychopatológií (príčiny, prejavy), a v terapii (liečbe).

 1. Psychózy predstavujú zmenu celej osobnosti, zatiaľ čo pri neurózach dochádza k zmene iba nejakej časti osobnosti. Pri neuróze, aj pri jej dlhšom trvaní, nie sú viditeľné vonkajšie zmeny osobnosti jedinca.
 2. Pri psychóze, je kontakt s realitou úplne prerušený, alebo zmenený – časté bývajú bludy, či halucinácie – môže sa objaviť presvedčenie, že je človek sledovaný inými ľuďmi. Naproti tomu pri neurózach, kontakt s realitou ostáva nezmenený.
 3. Niektoré psychózy sú primárne organické – teda postihujú nejakú funkciu organizmu. Zato neurózy bývajú prevažne spoločensky podmienené – tzn. že jedinec sa kvôli svojej úzkosti od ostatných odlišuje svojim správaním, vďaka čomu sa cíti osamelý a bezcenný.
 4. Čo sa bežného správania týka, pri neurózach reč a myšlienky bývajú súvislé a logické. No v prípade psychózy, reč a myšlienkové procesy sú nesúvislé, dezorganizované, absurdné a iracionálne. Človek s psychózou je stále zmätený, má halucinácie či dezilúzie.
 5. Ľudia s neurózou sú sebestační, a len málokedy majú samovražedné myšlienky. Hospitalizácia nie je potrebná, no v prípadoch psychóz je to presne naopak, je potrebná neustála opatera a často sa objavujú myšlienky na samovraždu.
 6. Osobnosť človeka s neurózou ostáva rovnaká. Má dobrý vhľad (schopnosť bezprostredného nájdenia riešenia problému bez predchádzajúceho vedomého premýšlania, z ang. insight). V prípade človeka s psychózou, sa objavujú radikálne zmeny v jeho osobnosti, a vhľad je čiastočne, alebo úplne stratený.
 7. Liečba psychózy a neurózy sa tiež líši. Pri neurózach, je efektívna psychoterapia, ako sugescia, psychoanalýza, či iné formy psychoterapie. Pri psychózach je nevyhnutná liečba liekmi, keďže pacienti na psychoterapiu nereagujú dobre.
 8. Čo sa prognózy na vyliečenie týka, neurózy bývajú prechodné a zvyčajne je výsledok liečby priaznivý. Pri psychóze, príznaky ostávajú relatívne rovnaké, vyliečenie je iba dočasné a úmrtnosť býva vysoká.

Aj napriek týmto rozdielom, neexistuje pevná hranica, ktorá by určovala, čo je správanie psychotické a čo neurotické. Existuje veľa prípadov, kedy je zložité zaradiť psychické ochorenie medzi psychózy alebo neurózy.  Tieto sa môžu taktiež prelínať, pacient ktorý reaguje neuroticky v jednom prípade, môže reagovať psychoticky.

Zdroj príspevku: https://psychozdravie.sk/neuroza-psychoza-v-com-je-rozdiel/

Čomu sa venujeme

 • Individuálny pacient

  Poradíme, podporíme a povzbudíme pacientov v liečebnom procese.
 • Besedy so školákmi 

  Realizujeme besedy so školákmi na školách. Besedy sa týkajú destigmatizácie duševných ochorení.
 • Projekty pre duševne chorých

  Pripravujeme pre pacientov v liečebniach projekty pre ich pokojnejšiu rekonvalescenciu.
 • Spolupráca s inými OZ a firmami

  Spolupracujeme s rôznymi občianskymi združeniami a firmami, ktoré majú rovnaký cieľ ako my a tým je destigmatizovať duševné ochorenia a psychiatriu.

Besedy a stretnutia

Dohodnite si besedu s Pinelkami práve teraz! Kontaktujte nás

Za bránami psychiatrie

 • Za bránami psychiatrie - Úvodná časť

  29.3.2020

  Jediným cieľom tejto knihy je ukázať vám, iný uhol pohľadu na duševne chorých, na psychiatriu. Nikdy totiž neviete, či to nebudete práve vy alebo niekto z vašich blízkych, kto sa stane psychiatrickým pacientom. Práve preto je potrebné nájsť v sebe súcit a pochopenie pre tých, ktorí už pacientmi sú.

 • Za bránami psychiatrie 1.časť

  29.3.2020

  Ak ste videli filmy ako Prelet nad kukučím hniezdom, Archa bláznov alebo Requiem pro panenku, určite máte akú takú predstavu o tom, čo to bola psychiatria v minulosti. Ak ste videli film Špina, máte akú takú predstavu, čo je podľa filmu psychiatria dnes. Ak ste ani jeden z týchto filmov nevideli, určite si ho pozrite. Prečo? Aby ste videli, čo s určitosťou novodobá psychiatria NIE JE.

 • Za bránami psychiatrie 2.časť

  29.3.2020

  V prvom rade človek liečiaci sa na psychiatrii je psychiatrický pacient, presne tak ako človek na ortopédii je ortopedický pacient, človek na kardiológii je kardiologický pacient atď. A v druhom rade psychiatrická liečebňa je nemocnica, ktorá združuje viacero kliník a oddelení s rôznym zameraním. Je to presne taká istá nemocnica ako hociktorá iná. 

 • Za bránami psychiatrie 3. časť

  29.3.2020

  Keď človek ochorie na duševnú chorobu, zmení sa jeho život od základov. To, čo poznal, to, v čom žil, to, čo mohol slobodne robiť, na to všetko môže a hlavne musí zabudnúť. Musí sa prispôsobiť mnohým zmenám, mnohým obmedzeniam, musí spomaliť, musí ubrať na svojich nárokoch, musí pravidelne brať lieky, no v prvom rade sa musí zmieriť s vlastným ochorením. 

Archív

Povzbudenia Pineliek