3.png

Prieskumy duševných ochorení

Prieskumy, ktoré realizujeme sú čisto pre naše súkromné potreby. Každý z prieskumov je anonymný, takže sa nemusíte báť zúčastniť sa ho. Výsledky z prieskumov najčastejšie používame pre písanie článkov, pomáhajú nám porozumieť životu pacientov. Môžete si vybrať, ktorého nášho prieskumu sa zúčastníte, no budeme radi, ak sa zúčastníte všetkých dostupných prieskumov. Zdieľajte stránku s prieskumom medzi svojich priateľov, pomôžete nám tým ku kvalitnejším výsledkom. 

Za vašu účasť v prieskume ďakujeme. Tím Pineliek

SplitShire-2404.jpg

Dedičnosť duševných ochorení

Dotazník je primárne určený pre pacientov s duševným ochorením a ich rodinných príslušníkov. 
Zbieram podklady pre napísanie článku o dedičnosti duševných chorôb a bola by som veľmi rada, keby ste mi s tým pomohli. Otázky sú veľmi jednoduché a samozrejme vaše odpovede sú anonymné, takže nikto ani ja nebudem vedieť kto ste. 

Viac

woman-3351794_1920.jpg

Štatistika duševných ochorení na Slovensku

Nezáleží na tom, či máte s duševným ochorením skúsenosť alebo ste celkom zdravý. Tento dotazník je súčasťou môjho prieskumu o výskyte duševných ochorení na Slovensku a veľmi by mi pomohlo, keby ste sa ho zúčastnili a zdieľali ho medzi svojich priateľov. Dotazník bude prístupný neustále, pre zvyšovanie vzorky respondentov.

Viac

woman-3351794_1920.jpg

Objav šťastný okamih

Ak budete mať niekto čas a chuť, bola by som rada, keby ste mi pomohli s týmto dotazníkom. Je zameraný na duševné zdravie a šťastné okamihy. Je anonymný, takže sa nemusíte ničoho obávať. Mne vaše odpovede pomáhajú pri tvorbe a budem vám veľmi vďačná za jeho vyplnenie

Viac

Čomu sa venujeme

 • Individuálny pacient

  Poradíme, podporíme a povzbudíme pacientov v liečebnom procese.
 • Besedy so školákmi 

  Realizujeme besedy so školákmi na školách. Besedy sa týkajú destigmatizácie duševných ochorení.
 • Projekty pre duševne chorých

  Pripravujeme pre pacientov v liečebniach projekty pre ich pokojnejšiu rekonvalescenciu.
 • Spolupráca s inými OZ a firmami

  Spolupracujeme s rôznymi občianskymi združeniami a firmami, ktoré majú rovnaký cieľ ako my a tým je destigmatizovať duševné ochorenia a psychiatriu.

Besedy a stretnutia

Dohodnite si besedu s Pinelkami práve teraz! Kontaktujte nás

Duševné ochorenia

 • Bipolárna porucha

  22.3.2020

  Bipolárna afektívna porucha je charakteristická symptómami, ktoré sa objavujú v jasne odlíšených epizódach s medziperiódami nevyhranenej, priemernej nálady. V mnohých prípadoch neexistuje jasný vzorec, kedy alebo ako často sa manické epizódy objavujú alebo kedy alebo ako často sa striedajú s depresívnymi epizódami.

 • Bipolárna porucha I.

  22.3.2020

  Bipolárna porucha, označovaná aj ako manicko-depresívna porucha, manio depresia, je formou psychického ochorenia, pri ktorom dochádza k striedaniu epizód mánie, kedy je človek určité obdobie nezvyčajne nabudený, má veľa energie, a prejavuje sa u neho nezvyčajné správanie narúšajúce jeho bežný život; s epizódami depresie – ktoré sú presným opakom.

 • ADHD dospelých

  22.3.2020

  Je to pomerne nová diagnóza a pôvodne sa predpokladalo, že je chorobou detského veku, nakoľko príznaky sa zvyčajne objavujú už vo veku okolo 7 rokov. Výskumy  potvrdili  anatomické i funkčné zmeny mozgu  u detí s ADHD a teda porucha má neurobiologický základ –ide o odlišný vývoj niektorých oblastí mozgu, hlavne  oblastí kontrolujúcich pozornosť a riadenie.

 • Agorafóbia

  22.3.2020

  Agorafóbia patrí medzi úzkostné poruchy. Jej podstatou je strach zo situácií v ktorých je problematický únik  alebo v ktorých nie je dostupná pomoc v prípade potreby - strach z uviaznutia v pasci, z ktorej niet úniku.

Archív

Povzbudenia Pineliek