3.png

Úzkostné poruchy patria medzi časté psychické ochorenia. Spôsobujú závažné ťažkosti, ktoré výrazne vplývajú na znižovanie kvality života.

Prehľad o úzkostných poruchách

Úzkosť je normálna reakcia na stres, obavy alebo ohrozenie. Ak je však veľmi silná, trvá dlhé obdobie, alebo je neúmerná okolnostiam, je považovaná za úzkostnú poruchu.
Existuje niekoľko rôznych typov úzkostnej poruchy. Patrí sem generalizovaná úzkostná porucha, sociálna úzkostná porucha, panická porucha a obsedantne-kompulzívna porucha. Tým, že ovplyvňuje náladu, myšlienky a správanie, môže úzkostná porucha spôsobovať problémy so zvládaním každodenných situácií doma, v práci, v škole a v spoločenskom styku.

Príčina úzkostných porúch nie je známa. Existujú však určité zmeny v mozgových funkciách, ktoré sú spájané s úzkostnými poruchami. Ak sa k nim pridajú spoločenské a stresové faktory, môžu vzniknúť podmienky pre vznik úzkostných porúch.

Symptómy

Príznaky úzkostných porúch u jednotlivých ľudí môžu líšiť. Medzi typické príznaky patrí strach, vnútorné napätie, podráždenosť a slabá schopnosť sústrediť sa, ale aj suchosť v ústach, závraty, svalové napätie, potenie a búšenie srdca. Každý z týchto príznakov negatívne ovplyvňuje každodenný život. Človek môže trpieť viacerými úzkostnými poruchami súčasne a niekedy ešte v kombinácii s inými poruchami nálady (napr. depresiou). Vtedy ide o takzvanú komorbiditu. Úzkosť a depresia sa často vyskytujú spoločne.

Generalizovaná úzkostná porucha sa prejavuje nekonkrétnou úzkosťou, že sa prihodí niečo zlé. Typickými príznakmi sú nadmerné a nekontrolovateľné obavy, úzkosť a napätie, spolu s fyzickými prejavmi ako suchosť v ústach, potenie rúk a celého tela a tiež závraty.

 • Sociálna úzkostná porucha spôsobuje u ľudí strach zo spoločenských situácií. Postihnutý človek sa obáva, že sa bude správať spôsobom, ktorý mu prinesie poníženie alebo zahanbenie.
 • Panická porucha sa prejavuje náhlymi záchvatmi paniky spojenými so silným strachom alebo nervozitou. Z fyzických príznakov sa môže pozorovať potenie, celková bolesť, bolesť hlavy, nevoľnosť, búšenie srdca alebo suchosť v ústach.
 • Obsedantno-kompulzívna porucha spôsobuje opakujúce sa, vtieravé a neželané myšlienky, ktoré vedú k nezmyselným strachom (obsesiám) spojeným napríklad s čistotou, s telesnými výlučkami alebo so zdravím. V dôsledku takéhoto strachu môžu pacienti vykonávať špeciálne nutkavé rituály (kompulzie), napríklad nepretržité pranie, čistenie, kúpanie sa, neustále kontrolovanie a preverovanie, alebo dodržiavanie prísnej diéty.

Štatistiky

Odhaduje sa, že úzkostnými poruchami trpí medzi 5 a 7% bežnej populácie. Až 29% ľudí prekoná úzkostnú poruchu aspoň raz počas svojho života. V roku 2004 malo obsedantne-kompulzívnu poruchu viac ako 28 miliónov ľudí na celom svete a panickou poruchou trpelo viac ako 30 miliónov ľudí.
Úzkostné poruchy postihujú mužov aj ženy po celom svete, výskyt je väčší u žien.Diagnostika a starostlivosť

Existuje viacero spôsobov liečby úzkostných porúch. Pri všetkých pomáha osobná podpora rodiny a priateľov.
Lekár diagnostikuje úzkostné poruchy tým, že kladie otázky o symptómoch, o každodennom živote, ako aj o rodine pacienta. Aby sa vylúčili iné ochorenia, súčasťou vyšetrenia býva aj telesná prehliadka. Ak sa úzkostná porucha potvrdí, lekár určí možnosti liečby. V prípade potreby predpíše lieky, navrhne poradenstvo, sociálnu podporu, cvičenia, alebo relaxácie.
Dôležité je vždy vyhľadať odbornú pomoc.

Zdroj príspevku: https://www.lundbeck.com/sk/poruchy-mozgu/ostatne-ochorenia/uzkos

Čomu sa venujeme

 • Individuálny pacient

  Poradíme, podporíme a povzbudíme pacientov v liečebnom procese.
 • Besedy so školákmi 

  Realizujeme besedy so školákmi na školách. Besedy sa týkajú destigmatizácie duševných ochorení.
 • Projekty pre duševne chorých

  Pripravujeme pre pacientov v liečebniach projekty pre ich pokojnejšiu rekonvalescenciu.
 • Spolupráca s inými OZ a firmami

  Spolupracujeme s rôznymi občianskymi združeniami a firmami, ktoré majú rovnaký cieľ ako my a tým je destigmatizovať duševné ochorenia a psychiatriu.

Besedy a stretnutia

Dohodnite si besedu s Pinelkami práve teraz! Kontaktujte nás

Duševné ochorenia

 • Bipolárna porucha

  22.3.2020

  Bipolárna afektívna porucha je charakteristická symptómami, ktoré sa objavujú v jasne odlíšených epizódach s medziperiódami nevyhranenej, priemernej nálady. V mnohých prípadoch neexistuje jasný vzorec, kedy alebo ako často sa manické epizódy objavujú alebo kedy alebo ako často sa striedajú s depresívnymi epizódami.

 • Bipolárna porucha I.

  22.3.2020

  Bipolárna porucha, označovaná aj ako manicko-depresívna porucha, manio depresia, je formou psychického ochorenia, pri ktorom dochádza k striedaniu epizód mánie, kedy je človek určité obdobie nezvyčajne nabudený, má veľa energie, a prejavuje sa u neho nezvyčajné správanie narúšajúce jeho bežný život; s epizódami depresie – ktoré sú presným opakom.

 • ADHD dospelých

  22.3.2020

  Je to pomerne nová diagnóza a pôvodne sa predpokladalo, že je chorobou detského veku, nakoľko príznaky sa zvyčajne objavujú už vo veku okolo 7 rokov. Výskumy  potvrdili  anatomické i funkčné zmeny mozgu  u detí s ADHD a teda porucha má neurobiologický základ –ide o odlišný vývoj niektorých oblastí mozgu, hlavne  oblastí kontrolujúcich pozornosť a riadenie.

 • Agorafóbia

  22.3.2020

  Agorafóbia patrí medzi úzkostné poruchy. Jej podstatou je strach zo situácií v ktorých je problematický únik  alebo v ktorých nie je dostupná pomoc v prípade potreby - strach z uviaznutia v pasci, z ktorej niet úniku.

Archív

Povzbudenia Pineliek