3.png

Ľudia majú strach z toho, čo nepoznajú

a majú predsudky voči tomu, čomu nerozumejú.

- Renata I. Jančeková

Ak ste videli filmy ako Prelet nad kukučím hniezdom, Archa bláznov alebo Requiem pro panenku, určite máte akú takú predstavu o tom, čo to bola psychiatria v minulosti. Ak ste videli film Špina, máte akú takú predstavu, čo je podľa filmu psychiatria dnes. Ak ste ani jeden z týchto filmov nevideli, určite si ho pozrite. Prečo? Aby ste videli, čo s určitosťou novodobá psychiatria NIE JE. Ľudia majú ešte aj dnes, v 21. storočí predsudky, ktoré podľa všetkého stále pramenia viac z filmov ako z reálneho života. Poviem pravdu, nebola som výnimkou. Na druhú stranu musím priznať, že som sa nad psychiatriou nikdy nezamýšľala. Až do tej chvíle, kým som sa na psychiatrii ocitla.

Ak by ste v knihe očakávali hororové scény, ktoré popisujú ešte hororovejšie praktiky dnešnej psychiatrickej liečby, budete sklamaní. Táto kniha je venovaná osvete tohto úžasného lekárskeho odvetvia, ktoré dokáže človeku z veľkej časti prinavrátiť jeho život. Psychiatri sú presne takí istí lekári ako chirurgovia, ortopédi, obvodní lekári, kardiológovia, jednoducho ako ktorýkoľvek iní lekári. Jediný rozdiel medzi nimi je v tom, že psychiatri sa zaoberajú psychickým zdravím, čiže činnosťou mozgu, emóciami, čo ich stavia do neľahkej úlohy. Viem, že to má ťažké každý lekár, pretože do človeka nevidí, ale netuším, či to má niektorý z nich ťažšie ako psychiater. Týmto samozrejme nechcem nikoho ospevovať, ale zažila som prácu psychiatrov na vlastnej koži, takže viem akým spôsobom k pacientom pristupujú.  

Aj v dnešnej modernej dobe je dosť komplikované určiť pacientovi na prvý raz správnu diagnózu. Má to jeden dôvod. Mozog je totiž ešte stále neprebádaná studnica. Práve toto je dôvod, prečo zotrvávajú v liečebni pacienti celé mesiace. Samotné nastavenie správnej liečby trvá celé mesiace. A keďže je každý človek jedinečný, každý reaguje na liečbu inak.  A keďže nie je možné určiť správnu diagnózu na prvý raz,  tak sa my pacienti vraciame do liečebne opäť. Nie však chybou lekárov alebo chybou vlastnou, aj keď ako pacienti sa dopúšťame mnohých chýb. Vraciame sa tam hlavne preto, že spočiatku nedokážeme svoje ochorenie prijať, nedokážeme sa s ním stotožniť, ani s ním bojovať.

Autorka: Renata I. Jančeková, ISBN 978-80-570-0936-8, Všetky práva vyhradené ©

Polia s hviezdičkou * sú povinné.

Pridať komentár

Prehľad komentárov

  Napiště prvý komentár!

Čomu sa venujeme

 • Individuálny pacient

  Poradíme, podporíme a povzbudíme pacientov v liečebnom procese.
 • Besedy so školákmi 

  Realizujeme besedy so školákmi na školách. Besedy sa týkajú destigmatizácie duševných ochorení.
 • Projekty pre duševne chorých

  Pripravujeme pre pacientov v liečebniach projekty pre ich pokojnejšiu rekonvalescenciu.
 • Spolupráca s inými OZ a firmami

  Spolupracujeme s rôznymi občianskymi združeniami a firmami, ktoré majú rovnaký cieľ ako my a tým je destigmatizovať duševné ochorenia a psychiatriu.

Besedy a stretnutia

Dohodnite si besedu s Pinelkami práve teraz! Kontaktujte nás

Duševné ochorenia

 • Bipolárna porucha

  22.3.2020

  Bipolárna afektívna porucha je charakteristická symptómami, ktoré sa objavujú v jasne odlíšených epizódach s medziperiódami nevyhranenej, priemernej nálady. V mnohých prípadoch neexistuje jasný vzorec, kedy alebo ako často sa manické epizódy objavujú alebo kedy alebo ako často sa striedajú s depresívnymi epizódami.

 • Bipolárna porucha I.

  22.3.2020

  Bipolárna porucha, označovaná aj ako manicko-depresívna porucha, manio depresia, je formou psychického ochorenia, pri ktorom dochádza k striedaniu epizód mánie, kedy je človek určité obdobie nezvyčajne nabudený, má veľa energie, a prejavuje sa u neho nezvyčajné správanie narúšajúce jeho bežný život; s epizódami depresie – ktoré sú presným opakom.

 • ADHD dospelých

  22.3.2020

  Je to pomerne nová diagnóza a pôvodne sa predpokladalo, že je chorobou detského veku, nakoľko príznaky sa zvyčajne objavujú už vo veku okolo 7 rokov. Výskumy  potvrdili  anatomické i funkčné zmeny mozgu  u detí s ADHD a teda porucha má neurobiologický základ –ide o odlišný vývoj niektorých oblastí mozgu, hlavne  oblastí kontrolujúcich pozornosť a riadenie.

 • Agorafóbia

  22.3.2020

  Agorafóbia patrí medzi úzkostné poruchy. Jej podstatou je strach zo situácií v ktorých je problematický únik  alebo v ktorých nie je dostupná pomoc v prípade potreby - strach z uviaznutia v pasci, z ktorej niet úniku.

Archív

Povzbudenia Pineliek