3.png

„Kde blb, tam nebezpečno.“

 —  Jan Werich

Aby sme si ujasnili pojmy hneď na začiatku, ukážem vám slová blázon a blázinec v tej podobe, v ktorej ich vidím a vnímam ja.

V prvom rade človek liečiaci sa na psychiatrii je psychiatrický pacient, presne tak ako človek na ortopédii je ortopedický pacient, človek na kardiológii je kardiologický pacient atď. A v druhom rade psychiatrická liečebňa je nemocnica, ktorá združuje viacero kliník a oddelení s rôznym zameraním. Je to presne taká istá nemocnica ako hociktorá iná.  Je to taký istý ústav ako napríklad onkologický ústav. No a teraz mi povedzte, kde ste v tejto časti videli slovo BLÁZON či BLÁZINEC? Myslím, že sa zhodneme na tom, že nikde. Človek sa totiž nezblázni na psychiatrii. A, že sa človek lieči? Hovoríte človeku, ktorý ochorel na srdce, že je blázon, keď sa lieči na kardiológii? Že nie? Veď je to tiež blázon, ktorý prišiel o zdravie. A že to je srdce a nie hlava? No a nie je to jedno? 

Videli ste tu niekde slovo BLÁZINEC? Nie, pretože psychiatria nie je blázinec. Dokonca ani vtedy nie, aj keď ju nájdete v synonymickom slovníku ako odvodené slovo od slova blázinec. Blázinec je totiž podľa synonymického slovníku v prvom rade ZMÄTOK. A na psychiatrii robia predsa so zmätkom v hlave poriadok. Psychiatria lieči zmätok.  Tak ako by mohla byť psychiatria blázinec? Ako by mohol byť pacient blázon, keď si lieči zmätok? Nikdy, ani raz počas svojej liečby som nepočula od lekárov slovo blázon v spojitosti so mnou alebo inými pacientmi. Poviem vám však kde som sa s týmto slovom stretávala veľmi často.

Ako som písala vyššie blázinec je podľa synonymického slovníku v prvom rade ZMÄTOK. Tak sa spolu pozrieme na to, čo sú synonymá zmätku. Zmätok je strata duševného pokoja a jeho odvodeniny sú: NEPOKOJ, NEPOKOJNOSŤ, NEISTOTA, ZMÄTENIE, ZMÄTENOSŤ, TRÉMA, CHAOS, ZHON, POPLACH, ROZRUCH, NEPORIADOK, NESÚLAD, DEZORGANIZÁCIA, DEZORIENTÁCIA, ANARCHIA, PANIKA, MOTANICA, BORDEL a viacero iných expresívnych slov. Myslím si však, že nám stačia tieto, ktoré som uviedla. A teraz sa zamyslite, kde vzniká a je blázinec? Kde sa rodia blázni? No na psychiatrii asi nie. Všetky tieto synonymá sú spojené so životom ZA BRÁNAMI PSYCHIATRIE.  Ono totiž je život za bránami a za bránami. Mysleli ste si, že brána má iba jednu stranu? Má dve, presne tak isto ako aj minca.

NEPOKOJ, NEPOKOJNOSŤ, NEISTOTA, ZMÄTENIE, ZMÄTENOSŤ, TRÉMA, CHAOS, ZHON, POPLACH, ROZRUCH, NEPORIADOK, NESÚLAD, DEZORGANIZÁCIA, DEZORIENTÁCIA, ANARCHIA, PANIKA, MOTANICA, BORDEL toto všetko vytvárame vo svete, v ktorom žijeme. A toto všetko je čistý blázinec. V tomto blázinci robíme bláznovstvá, z ktorých sa väčšia časť populácie nikdy nelieči. Položím vám len zopár otázok, z ktorých si dokážete odpovedať na mnoho ďalších:

„JE BLÁZON ŽENA, KTORÁ BOLA ZNÁSILNENÁ A MUSÍ SA LIEČIŤ, ABY MOHLA ŽIŤ S TÝM ČO SA JEJ STALO ALEBO JE BLÁZON TEN, ČO SI DOVOLIL JU ZNÁSILNIŤ A NIKDY SA NELIEČIL?“

„JE BLÁZON ČLOVEK, KTORÝ BOL TÝRANÝ, ČI UŽ PSYCHICKY ALEBO FYZICKY A LIEČI SA, PRETOŽE UŽ VIAC NEVLÁDAL ALEBO JE BLÁZON TEN ČLOVEK, KTORÝ HO TÝRAL?“

„JE BLÁZON TEN ČLOVEK, KTORÝ PADOL DUŠEVNE NA DNO A LIEČI SA, ABY MOHOL ŽIŤ A ZNOVA VSTAŤ ALEBO JE BLÁZON TEN ČLOVEK, KTORÝ ZÁMERNE ŤAHÁ ĽUDÍ NA DNO?“

Nezáleží na tom kto je blázon, nezáleží ani na tom, čo je blázinec. Podstatné v tejto kapitole je niečo celkom iné. Podstatou je, aby si ľudia uvedomili, že sa môžu kedykoľvek či už oni alebo ich blízki ocitnúť za bránami psychiatrie, z pozície pacienta a určite by sa nechceli potýkať s predsudkami, ktoré sú zatiaľ viac ako samozrejmé. Podstatou tejto kapitoly je poukázať aj na iný uhol pohľadu slov blázon a blázinec. A názor, ten si už musí každý vytvoriť sám.

Používajte slovo BLÁZON s rozumom.  

Autorka: Renata I. Jančeková, ISBN 978-80-570-0936-8, Všetky práva vyhradené ©

Polia s hviezdičkou * sú povinné.

Pridať komentár

Prehľad komentárov

  Napiště prvý komentár!

Čomu sa venujeme

 • Individuálny pacient

  Poradíme, podporíme a povzbudíme pacientov v liečebnom procese.
 • Besedy so školákmi 

  Realizujeme besedy so školákmi na školách. Besedy sa týkajú destigmatizácie duševných ochorení.
 • Projekty pre duševne chorých

  Pripravujeme pre pacientov v liečebniach projekty pre ich pokojnejšiu rekonvalescenciu.
 • Spolupráca s inými OZ a firmami

  Spolupracujeme s rôznymi občianskymi združeniami a firmami, ktoré majú rovnaký cieľ ako my a tým je destigmatizovať duševné ochorenia a psychiatriu.

Besedy a stretnutia

Dohodnite si besedu s Pinelkami práve teraz! Kontaktujte nás

Duševné ochorenia

 • Bipolárna porucha

  22.3.2020

  Bipolárna afektívna porucha je charakteristická symptómami, ktoré sa objavujú v jasne odlíšených epizódach s medziperiódami nevyhranenej, priemernej nálady. V mnohých prípadoch neexistuje jasný vzorec, kedy alebo ako často sa manické epizódy objavujú alebo kedy alebo ako často sa striedajú s depresívnymi epizódami.

 • Bipolárna porucha I.

  22.3.2020

  Bipolárna porucha, označovaná aj ako manicko-depresívna porucha, manio depresia, je formou psychického ochorenia, pri ktorom dochádza k striedaniu epizód mánie, kedy je človek určité obdobie nezvyčajne nabudený, má veľa energie, a prejavuje sa u neho nezvyčajné správanie narúšajúce jeho bežný život; s epizódami depresie – ktoré sú presným opakom.

 • ADHD dospelých

  22.3.2020

  Je to pomerne nová diagnóza a pôvodne sa predpokladalo, že je chorobou detského veku, nakoľko príznaky sa zvyčajne objavujú už vo veku okolo 7 rokov. Výskumy  potvrdili  anatomické i funkčné zmeny mozgu  u detí s ADHD a teda porucha má neurobiologický základ –ide o odlišný vývoj niektorých oblastí mozgu, hlavne  oblastí kontrolujúcich pozornosť a riadenie.

 • Agorafóbia

  22.3.2020

  Agorafóbia patrí medzi úzkostné poruchy. Jej podstatou je strach zo situácií v ktorých je problematický únik  alebo v ktorých nie je dostupná pomoc v prípade potreby - strach z uviaznutia v pasci, z ktorej niet úniku.

Archív

Povzbudenia Pineliek