3.png

Knižka, ktorá sa vám práve dostala do rúk je nabitá mnohými emóciami a pocitmi. Je taktiež nabitá príbehmi z reálneho života prežitého ako mimo psychiatrickej liečebne, tak aj príbehmi z liečebne. Rozhodla som sa ju napísať nielen kvôli sebe, aj keď ja som už so svojim ochorením zrovnaná. Píšem ju hlavne kvôli tým tisícom ľudí, ktorí trpia rôznymi duševnými ochoreniami a denne sa stretávajú s predsudkami spoločnosti, ktorá ich považuje za čudákov, za nebezpečných, za divných, za nenormálnych. Práve oni, tí, ktorí ma prosia, aby som niečo napísala, sú dôvodom toho, že táto knižka vzniká. Je určená všetkým pacientom, ktorí majú strach rozprávať o svojich trápeniach, o svojom ochorení, aby vedeli, že nie sú na svete sami, že nás je veľmi veľa a všetci stojíme pri sebe. Je určená všetkým príbuzným takýchto pacientov, aby mohli nazrieť do hĺbky duše svojich blízkych. A v neposlednom rade je určená širokej verejnosti, aby si uvedomila, že v dnešnej dobe môže byť celkom bežné stať sa psychiatrickým pacientom. Chcela by som našimi príbehmi búrať predsudky voči duševným ochoreniam a ukázať krásu ľudí, ktorí sa liečia, ktorí denne bojujú o svoj kúsok šťastia na tomto svete. „Bláznom“ sa nestanete zo dňa na deň, zbláznite sa zo spôsobu života, z tráum, ktoré ste zažili, z týrania, z neúspechov, z pádov, zo sexuálneho zneužívania a toto všetko nosíte v sebe tak hlboko ukryté, často aj pred sebou samým, že vám z toho jedného dňa „prepne“. Nezáleží na tom, či ste žena alebo muž, každý si nesie svoje bolesti a každý trpí po svojom.

Kniha je písaná ako jeden celok, bez kapitol, oddelená je iba rôznymi citátmi, pretože je to jeden príbeh zložený z mnohých životných míľnikov. Aj keď je to kniha väčšinou o mojom živote, verte mi, že sa v niektorej časti nájdete aj vy sami. Nie sme totiž rozdielni, väčšina našich príbehov je podobná.

Jediným cieľom tejto knihy je ukázať vám, iný uhol pohľadu na duševne chorých, na psychiatriu. Nikdy totiž neviete, či to nebudete práve vy alebo niekto z vašich blízkych, kto sa stane psychiatrickým pacientom. Práve preto je potrebné nájsť v sebe súcit a pochopenie pre tých, ktorí už pacientmi sú.

Autorka: Renata I. Jančeková, ISBN 978-80-570-0936-8, Všetky práva vyhradené ©

Polia s hviezdičkou * sú povinné.

Pridať komentár

Prehľad komentárov

  Napiště prvý komentár!

Čomu sa venujeme

 • Individuálny pacient

  Poradíme, podporíme a povzbudíme pacientov v liečebnom procese.
 • Besedy so školákmi 

  Realizujeme besedy so školákmi na školách. Besedy sa týkajú destigmatizácie duševných ochorení.
 • Projekty pre duševne chorých

  Pripravujeme pre pacientov v liečebniach projekty pre ich pokojnejšiu rekonvalescenciu.
 • Spolupráca s inými OZ a firmami

  Spolupracujeme s rôznymi občianskymi združeniami a firmami, ktoré majú rovnaký cieľ ako my a tým je destigmatizovať duševné ochorenia a psychiatriu.

Besedy a stretnutia

Dohodnite si besedu s Pinelkami práve teraz! Kontaktujte nás

Duševné ochorenia

 • Bipolárna porucha

  22.3.2020

  Bipolárna afektívna porucha je charakteristická symptómami, ktoré sa objavujú v jasne odlíšených epizódach s medziperiódami nevyhranenej, priemernej nálady. V mnohých prípadoch neexistuje jasný vzorec, kedy alebo ako často sa manické epizódy objavujú alebo kedy alebo ako často sa striedajú s depresívnymi epizódami.

 • Bipolárna porucha I.

  22.3.2020

  Bipolárna porucha, označovaná aj ako manicko-depresívna porucha, manio depresia, je formou psychického ochorenia, pri ktorom dochádza k striedaniu epizód mánie, kedy je človek určité obdobie nezvyčajne nabudený, má veľa energie, a prejavuje sa u neho nezvyčajné správanie narúšajúce jeho bežný život; s epizódami depresie – ktoré sú presným opakom.

 • ADHD dospelých

  22.3.2020

  Je to pomerne nová diagnóza a pôvodne sa predpokladalo, že je chorobou detského veku, nakoľko príznaky sa zvyčajne objavujú už vo veku okolo 7 rokov. Výskumy  potvrdili  anatomické i funkčné zmeny mozgu  u detí s ADHD a teda porucha má neurobiologický základ –ide o odlišný vývoj niektorých oblastí mozgu, hlavne  oblastí kontrolujúcich pozornosť a riadenie.

 • Agorafóbia

  22.3.2020

  Agorafóbia patrí medzi úzkostné poruchy. Jej podstatou je strach zo situácií v ktorých je problematický únik  alebo v ktorých nie je dostupná pomoc v prípade potreby - strach z uviaznutia v pasci, z ktorej niet úniku.

Archív

Povzbudenia Pineliek